info@stankahollo.sk
  +421 907 573 756

  StankaHollo s.r.o.
  Francisciho 18, 054 01 Levoča
  IČO: 46522425
  DIČ: 2023442828
  Obch.register, Okr. Súdu Košice I, Oddiel SRO, VI.číslo: 29429/V