Ing. Arch, Mgr. Arch

Stanislava Slaninová Hollóvá

Autorizovaný architekt
PRAX
2018–2020 Spolupráca Ing. Mária Rosinová
2014–2017 Spolupráca Ateliér Architektúry, s.r.o. Ing.arch. Stanislav Mráz
2012 Založenie firmy StankaHollo, s.r.o.
9–12/2011 Archima, s.r.o. Ing.arch. Peter Marcinko
VZDELANIE
2009–2011 Fakulta architektúry, STU Bratislava
2005–2011 VŠVU, odbor arch. tvorba, Bratislava
2000–2005 Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča
1999–2000 SOŠ, Levoča
1991–1999 ZŠ G.Haina, Levoča

Architektúra je mojou vášňou od útleho detstva, kedy som prvé nápady pre bývanie bábik Barbie vyrábala zo škatúľ od topánok, starého oblečenia a iných drobností, ktoré sa mi zdali užitočné a potrebné pre skvalitnenie bývania bábik. Moje kroky preto smerovali do Základnej umeleckej školy v Levoči, kde som navštevovala výtvarný odbor celých 12 rokov a nadobúdla som tam zručnosti, techniky a kreatívne myslenie. Prvé moje výstavy boli práve v týchto časoch. Začala som sa venovať klasickej čiernobielej fotografií a tým boli spojené moje výstavy a pobyty v zahraničí. Po štúdiu na Gymnáziu J. F. Rimavského v Levoči, som bola jednoznačne rozhodnutá pre štúdium architektúry. Príjmacie pohovory som zvládla na VŠVU i FA STU BA, no pre prvý stupeň štúdia som sa rozhodla pre VŠVU. Po štyroch rokoch zaujímavého štúdia, workshopov, cestovania a spoznávania zaujímavých ľudí pôsobiach vo svete architektúry a stavebníctva, som sa rozhodla svoje vedomosti rozšíriť aj na FA STU BA, kde som absolovala inžinierské štúdium zamerané na občianské budovy, súbežne s magisterským na VŠVU. Boli to veľmi náročné dva roky, no skúsenosti a poznaky úročim dodnes.

Profesne sa architektúre venujem od roku 2011, kedy som pôsobila v Archime s.r.o. v Prešove a pracovala som na založení a fungovaní galérie CreativeDesignGallery. V roku 2012 som založila firmu, kde pracujem dodnes a spolupracujem s kolegami architektami a profesistami už 8 rokov.
Práca architektky ma napĺňa. Mám rada výzvy. Rada pracujem na kreatívnych projektoch ako bola napríklad expozícia a inštalácia Múzea špeciálného školstva, alebo vstupná hala vyhliadkovej Veže Kostola Sv. Jakuba v Levoči. Taktiež ma zaujíma tématika bývania a výstavba rodinného domu na mieru, kedy je potrebné klienta pochopiť, zistiť ako žije, čo potrebuje a ako trávi voľný či pracovaný čas, aby dom bol presne ušitý na mieru. K navrhovaniu akejkoľvek architekúry pristupujem tak, ako keby som tam mala bývať ja, so všetkou zodpovednosťou, pochopením zadania a láskou k práci. Myslím si, že my architekti máme veľké požehnanie vytvárať domovy, mestá a verejné priestory, v ktorých sa dobré a šťastne existuje. Práve my máme tu moc programovať systém bývania, žitia či trávania celého života a preto by sme mali k práci pristupovať zodpovedne, rozvážne s nadhľadom a láskou.

Okrem architektúry sa venujem vo voľnom čase aj umeleckej fotografií a to klasickej analógovej čiernobielej. Fotografie si vyvolávam vo vlastnej tmavej komore. Je to môj oddych s iným umeleckým vyžitím a inou umeleckou hodnotou. Zúčastňujem sa aj skupinových a samostatných umeleckých výstav ako vystavovateľ. V komerčnej oblasti sa venujem módnej fotografií—to len pre zaujímavosť, a pár fotografií bolo uverejnených aj v časopise pre profesionálnych kaderníkov cz a sk H&B.